Whitespace

whitespace webbdesign

I korthet

Whitespace är tomrummet runt och mellan element på en designyta, vilket skapar balans och ökar läsbarheten.

Nyckelpunkter för Whitespace

1

Mer korrekt whitespace blir din webbplats mer lättläst med det skapade utrymmet mellan texter och andra element.

2

Det kan framhäva hemsidans viktiga element och göra det enklare för besökare att fokusera och hitta det de söker.

3

Skapar tydlig visuell hierarki på din webbplats.

4

Med whitespace kan du skapa visuella pauser som kan hjälpa att fånga besökarnas uppmärksamhet och öka engagemanget på din webbplats.

5

Whitespace gör din hemsida mer användbar på mobiltelefoner eftersom dina användare måste kunna särskilja knappar från andra element.

Exempel

TEXT

proportion grunder webbdeisgn

Proportion

Proportion innebär att du använder storlek för att symbolisera värde och prioritering i din komposition.
visuell hierarki grunder webbdesign

Visuell hierarki

Visuell hierarki innebär att organisera designelementen för att styra besökarens ögon så att de fokuserar på sidans viktigaste delar.
grafiska principer grunder webbdesign

Grafiska principer

Grafiska principer beskriver hur vi förenklar och organiserar komplexa bilder genom att se dem som en helhet, snarare än som separata delar.
Rulla till toppen
Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre.