Färgteori: Välj rätt färgschema till hemsidan [2023]

Innehållsförteckning

Att välja färgschema till din hemsida är faktiskt ett av de viktigaste momenten, och kan vara det som får den att bära eller brista. Rätt färger ger ett starkare budskap, önskvärd utstrålning och en attraktivare design.

Vi har försökt skapa den ultimata färgguiden för att du ska kunna skapa en hemsida med vackra och genomtänkta färger! Vi vet att val av färgschema är svårt då det handlar om att skapa ett starkt intryck och en användarvänlig upplevelse för dina besökare.

Låt oss tillsammans gå igenom de tekniker du kan använda för att skapa en hemsida som både ser fantastisk ut och som väcker de rätta känslorna hos dina besökare!

Lär dig allt om färgteori!

Ladda ner vår heltäckande e-bok om färgteori och bli en fena på färg. Boken tar upp allt du behöver veta och lite till 🖌

E-bok
73 sidor
gratis

Varför är färger viktiga för hemsidan

Färger är en fundamental del av varje hemsidas utseende och stil. De har en enorm påverkan på användarupplevelsen och kan vara skillnaden mellan en hemsida som konverterar och en som ignoreras. Färger är också en viktig del av varumärkesbyggandet och kan påverka hur folk uppfattar och kommer ihåg din hemsida.

När det gäller hemsidans design är färgvalet avgörande för att skapa den rätta stämningen och ge en professionell bild utåt. Färger kan vara ett ypperligt verktyg för att förstärka ett budskap, bygga en viss stämning, eller att förmedla en viss känsla till besökaren.

Viktigast av allt är att rätt färgval kan förbättra användarupplevelsen, särskilt när det gäller läsbarhet och navigering. Ett genomtänkt färgschema kan göra texten mer lättläst och göra det enklare för användare att navigera på sidan. Färger på knappar och call-to-action-element kan också påverka besökarnas beslut att interagera med hemsidan.

Dessa tre aspekter är särskilt viktiga:

Läsbarhet

Läsbarhet är en viktig aspekt för en användbar och tilltalande hemsida. En dåligt vald färgkombination kan leda till en svåröverskådlig sida som besökare lätt kan bli frustrerade över. Detta kan leda till en lägre tid på sidan och minskad möjlighet att fånga besökarens intresse.

Färgen på texten spelar en viktig roll i läsbarheten. Mörk text på en ljus bakgrund är ofta den bästa kombinationen för att förbättra textens läsbarhet. För lite kontrast gör texten svårläst; för mycket kontrast är hårt för ögonen.

Ett klassiskt exempel på färgkontrast är svart text på vit bakgrund. Om du tittar noga kommer du att märka att många webbplatser faktiskt använder mörkgrå text på en vit eller gråvit bakgrund för att maximera läsbarheten och samtidigt minimera påfrestningen på ögonen.

Vi använder en mörkgrå text mot vit bakgrund för att hålla läsbarheten hög.

Det finns verktyg för att kontrollera kontrasten mellan text och bakgrund. Vi rekommenderar Coolors eller WebAIM.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som är en serie rekommendationer för att göra webben mer tillgänglig, definierar standarden för två nivåer av kontrastförhållande: AA (minsta kontrast) och AAA (förbättrad kontrast).

 • Nivån AA kräver ett kontrastförhållande på minst 4,5:1 för normal text och 3:1 för stor text (minst 18 pkt) eller fet text.
 • Nivån AAA kräver ett kontrastförhållande på minst 7:1 för normal text och 4,5:1 för stor text eller fet text.

Visuellt intryck

Vissa färger är kopplade till positivitet och energiska känslor, medan andra färger är kopplade till lugn och harmoni. Valet av färger påverkar alltså inte bara det visuella intrycket, utan också besökarnas känslomässiga upplevelse av hemsidan.

En hemsida som ser fräsch och väldesignad ut kan också bidra till att skapa en mer positiv och tillförlitlig bild av ditt företag eller varumärke. Detta är särskilt viktigt om du vill locka nya besökare och bygga upp ett förtroende hos dem.

Om din hemsida är välbyggd ner till minsta detalj kommer det att utstråla att du värdesätter kvalitet även i näringslivet.

strip rätt färg till hemsidan

Stripe använder färger för att ge ett modernt intryck. | Källa: Stripe

Varumärkesigenkänning

För att skapa ett starkt varumärke måste folk kunna känna igen det. Färger är ett av de viktigaste elementen som påverkar varumärkesigenkänningen och den visuella perceptionen av ditt varumärke.

Rätt färger på din webbplats hjälper till att skapa ett visuellt minne och ett känslomässigt band med dina besökare. Kom ihåg att vara konsekvent i ditt färgschema både när det kommer till din hemsida och i din marknadsföring.

logos cola ikea starbucks rätt färg,färgteori,färgschema

Coca Cola, Ikea och Starbucks färger är lätta att lägga på minnet.

Använd färgteori för att välja rätt färger till din hemsida

Färgteori är en viktig del för att välja rätt färger till din hemsida. En av de mest kända färgteorierna är färgcirkeln, som består av primära, sekundära och tertiära färger.

Primära färger är röd, blå och gul. De är grunden för alla andra färger. Sekundära färger är färger som skapas genom att kombinera två primära färger, såsom grönt (röd och blå), orange (röd och gul) och lila (blå och gul). Tertiära färger är färger som skapas genom att kombinera en primär och en sekundär färg, som till exempel mörkblå (blå och lila).

Genom att använda färgcirkeln kan du enkelt hitta ett harmoniskt färgschema för din hemsida. Du kan till exempel välja en huvudfärg och kombinera den med komplementfärger, som är färger som ligger motsatta varandra på färgcirkeln.

färgcirkel rätt färg till hemsidan

Färgschema

Ett färgschema är en harmonisk kombination av färger. De tre huvudtyperna av färgscheman som du bör känna till är monokromatiska, komplementära och analoga. Du kan tänka på dessa scheman som mallar för att välja färger. Låt oss titta på dem i detalj.

färgschema rätt färg till hemsidan

Monokromatiskt färgschema

Monokromatiska färgscheman är en av de enklaste färgkombinationerna. Genom att använda en enda färg med olika nyanser och toner, skapar du ett enhetligt och stilrent intryck.

Monokromatiska färgscheman är lämpliga för varumärken som vill framstå som sofistikerade och klassiska. De är också ett utmärkt val för hemsidor som siktar på att förmedla en konsekvent och pålitlig bild av varumärket.

instabox rätt färg till hemsidan

Instabox använder ett rött monokromatiskt färgschema | Källa: Instabox 

Komplementärt färgschema

Ett komplementärt färgschema är en av de mest använda färgteknikerna för hemsidor eftersom det ger en stark visuell kontrast. Genom att använda två färger som ligger mitt emot varandra på färgcirkeln, skapas en kraftfull dynamik som gör att både färger och innehåll sticker ut.

Detta kan vara särskilt användbart för att framhäva viktiga delar på din hemsida, såsom knappar eller andra call-to-actions. En korrekt användning av komplementära färger kan också förbättra användarupplevelsen och göra hemsidan mer lättförståelig och tilltalande.

ahrefs rätt färg till hemsidan

Ahrefs använder de blå och orange för att skapa livfull kontrast | Källa: Ahrefs

Analogt färgschema

Analogt färgschema är ett bra val för hemsidor som vill skapa en lugn och avslappnad känsla. Genom att använda färger som är nära varandra på färgcirkeln skapar du en harmonisk känsla som kan förbättra besökarnas upplevelse av hemsidan.

Analogt färgschema är också ett utmärkt val för varumärken som vill skapa en sammanhållen image. Genom att använda samma eller liknande färger på alla material, såsom logotyp, hemsida, trycksaker och marknadsföring, kan du skapa en stark enhetlighet inom ditt varumärke.

När du väl har ett bra grepp om färgteori blir det mer intuitivt att skapa harmoniska färgscheman. Men vilket schema är bäst för ett projekt, och hur bestämmer du vilka delar av färghjulet som ska användas? Det är här färgpsykologi kommer in i bilden.

web toolbox rätt färg till hemsidan

Web ToolBox använder analoga färger såsom lila, blå och grön. | Källa: Web ToolBox

Använd färgpsykologi för att välja rätt färger till din hemsida

Medan färgteorin är centrerad kring att skapa harmoniska färgscheman, handlar färgpsykologi om de känslor och känslor som olika färger väcker.

Färgpsykologi är en vetenskap som undersöker sambandet mellan färger och människors känslor, upplevelser och beteenden. Genom att förstå hur färger påverkar våra känslor och upplevelser kan man använda detta för att skapa en mer effektiv och tilltalande hemsida.

Färgpsykologin tar hänsyn till faktorer som kultur, bakgrund, personlig smak och tidigare erfarenheter för att avgöra vilken inverkan en färg har på en person. Känslor spelar en betydande roll för konsumentens beslutstagande.

Färgernas betydelse

Ett sätt att beakta färgpsykologi när du väljer färger för en webbplats är att ta hänsyn till vanliga färgbetydelser. Olika färger, både medvetet och omedvetet, väcker vissa känslor. Dessa känslor påverkas till stor del av kulturella sammanhang, såväl som personliga upplevelser.

Nedan följer några exempel på vanliga färgassociationer:

 1. Rött: passion, kraft, kärlek, fara, spänning
 2. Blå: lugn, tillit, kompetens, fred, logik, pålitlighet
 3. Grönt: hälsa, natur, överflöd, välstånd
 4. Gul: lycka, optimism, kreativitet, vänlighet
 5. Orange: kul, frihet, värme, komfort, lekfullhet
 6. Lila: lyx, mystik, sofistikering, lojalitet, kreativitet
 7. Rosa: vårdande, mildhet, uppriktighet, värme
 8. Brun: natur, säkerhet, skydd, stöd
 9. Svart: elegans, kraft, kontroll, sofistikering, depression
 10. Vit: renhet, frid, klarhet, renhet
 11. Grå: balans, professionalism, neutralitet, tidlöshet.

Det är viktigt att notera att betydelsen av färger kan variera beroende på kultur, sammanhang och person!

Vissa färgbetydelser kan verka motsägelsefulla. Till exempel betecknar rött ofta fara, men det kan också förmedla kärlek och passion. Svart kan framkalla känslor av makt i vissa fall och depression i andra. Nyckeln här är sammanhanget.

liveit rätt färg till hemsidan

Livit använder färgen röd för att väcka känslor. | Källa: Liveit

Förstärk ditt varumärke med färger

Färger är en av de viktigaste aspekterna för att bygga och förstärka din varumärkesidentitet, eftersom de har en sublim påverkan på människors känslor och tankar.

Till exempel, om ditt varumärkes budskap är professionalism och pålitlighet, så kan du överväga att använda färger som blå eller grön, som ofta associeras med stabilitet och trygghet. Om du vill förmedla en känsla av entusiasm och energi, kan du överväga att använda gula eller röda färger, som är kända för att väcka uppmärksamhet och öka pulsen.

Ett känt företag som använder blått i sitt varumärke är Facebook. Blå färg symboliserar tillit, pålitlighet och trygghet, vilket passar bra med Facebooks mål att skapa en plattform där människor kan koppla samman och dela information med varandra på ett säkert sätt.

Ett annat känt företag som använder rött i sitt varumärke är Coca-Cola. Röd färg symboliserar energi, passion och kraft, vilket passar bra med Coca-Colas image som en livsglad och energifylld dryck. Dessutom är röd en färg som sticker ut och är lätt att känna igen, vilket hjälper till att öka varumärkesigenkänningen.

Att ha ett konsekvent färgschema som används i alla marknadsföringsmaterial och på din hemsida kan också bidra till att skapa en stark varumärkesidentitet och göra det lättare för människor att känna igen och minnas ditt varumärke.

Call-to-action: Hur påverkar färgen?

Färgers betydelse för call-to-action och konverteringar är viktigt eftersom det påverkar besökarnas beslut att göra en handling, som att lämna en beställning, skriva upp sig för ett nyhetsbrev eller kontakta er.

Forskning har visat att vissa färger är mer övertygande än andra och färgen som används för en call-to-action kan ha en direkt påverkan på besökarnas beslut att agera. Till exempel har färgen grön visat sig öka tilliten bland besökare, medan röd kan öka känslan av brådska och uppmana till handling.

Det är viktigt att välja rätt färg för call-to-action-knappen eftersom den representerar den viktigaste handlingen som besökaren ska göra på hemsidan. En stark och uttalande färg som sticker ut från resten av sidan kan hjälpa till att uppmuntra besökaren att ta den önskade handlingen.

Såhär skapar du ett färgschema till din hemsida

Nu när vi har gått igenom grunderna för färgteori och färgpsykologi är vi redo att omsätta kunskapen till praktik. Estetik är definitivt viktigt inom webbdesign; men ett vackert färgschema som slängs ihop utan avsikt eller strategi kommer inte att tjäna mycket till.

60/30/10-regeln

60/30/10-regeln är en väldigt användbar riktlinje för att skapa ett harmoniskt färgschema för din webbplats. Enligt denna regel ska 60 % av utrymmet på din webbplats upptas av din primära färg, 30 % av din sekundära färg och 10 % av din accentfärg. Detta skapar ett balanserat och visuellt tilltalande färgschema som ser till att din webbplats ser professionell och snygg ut.

Här är en enkel 3-stegsmetod för att välja färger för en webbplats som ett proffs.

Välj en primär färg

Det bästa stället att börja när du skapar ett färgschema är med primärfärgen. En paletts primära färg är stjärnan i showen. Om vi följer 60/30/10-regeln tar primärfärgen upp cirka 60 % av färgen på en webbplats.

När du väljer en stark primärfärg är det bra att tänka på två saker: färgpsykologi och sammanhang. Tänk på färgbetydelserna som anges ovan för att avgöra vilken färg som bäst förmedlar de känslor som användare bör känna när de hamnar på din webbplats.

Ska de känna sig lugna eller upphetsade? Fria eller säkra? Nyfiken eller skyddad? Glöm inte att överväga sammanhanget; att förlita sig för mycket på vanliga färgassociationer kan vara skadligt ur sitt sammanhang.

toggle track rätt färg till hemsidan

Toggle använder mörklila som primär färg. | Källa: toggl

Välj en sekundär färg

När du har valt en primärfärg väljer du en eller flera sekundära färger. Enligt 60/30/10-regeln tar sekundära färger upp cirka 30 % av en webbplats. För att välja sekundära färger måste du först bestämma vilken typ av färgschema som är bäst för webbplatsen: monokromatisk, komplementär eller analog.

Färgpsykologi kan också spela en roll här. Mjuka, dämpade färger förmedlar ett helt annat utseende och känsla från ljusa, levande färger. Ett monokromatiskt blått färgschema kan verka lugnande och lugnande; men ett kompletterande blått och orange färgschema kan se lekfullt och spännande ut.

ronas it rätt färg till hemsidan

Ronas IT använder svart som sekundärfärg. | Källa: Ronas IT

Välj en accentfärg

Sist men inte minst bör varje färgschema innehålla en accentfärg. Denna färg används sparsamt och tar upp cirka 10 % av fastigheten på en webbplats. Ofta kontrasterar accentfärgen starkt mot primärfärgen. Denna kontrast hjälper accentfärgen att sticka ut och dra uppmärksamheten till viktiga element på sidan, till exempel knappar.

Termen ”accentfärg” påminner vanligtvis om livfulla färger som turkos eller orange. Men observera att svart och vitt anses vara färger också och kan användas effektivt som accentfärger, särskilt på mer färgglada webbplatser.

flingor rätt färg till hemsidan

flingor.se använder orange som accentfärg. | Källa: flingor.se

Färgers betydelse för olika branscher och målgrupper

Vissa färger passar bättre i vissa branscher och för vissa målgrupper. Här är några exempel på branscher och lämpliga färger för varje bransch:

 • Finans och ekonomi: Mörkblå, grön och svart är lämpliga färger för företag inom finans och ekonomi. Dessa färger symboliserar pålitlighet, trygghet och professionalism.
 • Skönhet och mode: Rosa, lila och guld är lämpliga färger för företag inom skönhet och mode. Dessa färger symboliserar femininitet, lyx och glamour.
 • Mat och restaurang: Grönt, gult och brunt är lämpliga färger för företag inom mat och restaurang. Dessa färger symboliserar friskhet, naturlighet och mättnad.
 • Teknologi och IT: Blå, svart och grå är lämpliga färger för företag inom teknologi och IT. Dessa färger symboliserar modernitet, innovation och kvalitet.

Avslutning

Att välja rätt färger till din hemsida kan vara en utmaning, men med hjälp av färgteori, färgpsykologi och ett väl avvägt färgschema är det möjligt att skapa en hemsida som förstärker ditt varumärkes budskap, ökar konverteringar och tilltalar din målgrupp.

När du skapar ett färgschema till din hemsida, är det viktigt att tänka på 60/30/10 regeln och välja en primär, sekundär och accentfärg med omsorg. Färger har en stark inverkan på våra känslor och beslut, och genom att använda dessa kunskaper kan vi skapa en hemsida som är både visuellt tilltalande och effektiv.

Låt dig inte skrämmas av de många valmöjligheter som finns, utan tänk på att färger har en kraftfull påverkan på våra känslor och beslut. Genom att välja rätt färger kan du ta ditt varumärke till nästa nivå!

Så våga ta steget och experimentera med färger. Hitta det perfekta färgschemat för din hemsida och se till att din digitala närvaro representerar ditt varumärke på bästa sätt. Vi hoppas att den här artikeln har gett dig en bra grund för att välja rätt färger till din hemsida!

ppc pay per click
Mästra PPC-annonsering med vår guide! Optimera strategier, nå affärsmål och maximera avkastning. Bli en PPC-expert idag!
ux ui wireframe
UX & UI är två uttryck som flitigt används inom webbdesign. Båda är kopplade till hur användaren interagerar med hemsidan, men på olika sätt.
widgets bloggmall wordpress elementor
Med en bloggmall ser dina inlägg enhetliga ut och du slipper mardrömmen att behöva skapa en ny design för varje nytt inlägg.
Rulla till toppen
Vi använder kakor för att göra din upplevelse bättre.